strona główna
znajdź firmę

znajdź firmę

dodaj firmę

zakupy w promocji

dodaj firmę

Logowanie partnerów serwisu

przypomnienie hasła

Regulamin

Regulamin

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Portal www.promocje24.biz jest platformą internetową służącą do prezentacji ofert udostępnianych przez kontrahentów serwisu, czyli Partnerów. Powyższy Portal, po wcześniejszej rejestracji i otrzymaniu dostępu do panelu administracyjnego, umożliwia swoim Partnerom, samodzielne zamieszczanie informacji o aktualnych lub planowanych akcjach marketingowych, promocyjnych i wyprzedażowych.

2.      Właścicielem Portalu jest Wydawnictwo Regionalne PIORITA z siedzibą w Śremie.

3.      Akceptując niniejszy regulamin Partner serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr. 133, poz. 833, z późn. zm.) oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204).

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W SERWISIE

1.      Przedsiębiorcy rejestrują się na Portalu www.promocje24.biz poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na jego stronie. Rejestracja przedsiębiorcy na Portalu www.promocje24.biz jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu. Decyzję o nadaniu statusu Partnera oraz jego rejestracji w sieci podejmuje Wydawnictwo Regionalne PIORITA. Po pozytywnym przejściu procedury rejestracyjnej Partner otrzymuje login i hasło oraz możliwość samodzielnego wprowadzania towarów i zmiany treści na swojej podstronie. Podczas rejestracji Partner serwisu dobrowolnie podaje swoje dane wraz ze zdjęciami placówki, wyrażając tym samym zgodę na ich publikację w Portalu www.promocje24.biz.

2.      Użytkownikowi nie wolno korzystać z kont innych użytkowników oraz udostępniać swojego konta innym osobom. Powinien zachować w tajemnicy hasło do konta.

§ 3

ROLA PARTNERA

1.      Każdy z Partnerów po wcześniejszym zaakceptowaniu warunków, otrzymuje prawo do zarządzania własną podstroną www, bez udziału administratora serwisu www.promocje24.biz. To Partner decyduje o ilości, cenie i jakości oferowanych produktów i usług.

2.      Partner zobowiązuje się do korzystania z konta w Portalu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami etyki.

3.      Towary, których prezentacja może być uznana za naruszenie dobrych obyczajów lub  w jakikolwiek sposób jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami prawa nie mogą być przez Partnera zamieszczane i publikowane.

4.      Partner serwisu www.promocje24.biz ponosi całkowitą odpowiedzialność za zamieszczane materiały i treści na własnych podstronach portalu.

5.      Portal www.promocje24.biz nie uczestniczy w transakcjach między Partnerami serwisu a jego użytkownikami  oraz w ewentualnych sporach, które wywiązały się pomiędzy nimi.

§ 4

ROLA SERWISU

1.      Wydawnictwo Regionalne PIORITA nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Partnerów w ramach portalu www.promocje24.biz ani za promowane przez nich towary i usługi.

2.      Redakcja Portalu uznając treści za nielegalne, obraźliwe, niezgodne z warunkami niniejszego regulaminu bądź negatywnie wpływające na dobre imię Portalu i Wydawnictwa może zablokować lub całkowicie usunąć konto Partnera.

3.      Wydawnictwo Regionalne PIORITA nie sprawdza towarów i usług promowanych na portalu www.promocje24.biz.

4.      Portal www.promocje24.biz dołoży starań, aby dostęp do ofert prezentowanych przez serwis był jak najlepszy.

5.      Portal nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, powstałe w wyniku użytkowania przez Państwa treści umieszczanych na stronach www.promocje24.biz.

6.      Portal www.promocje24.biz wraz z Partnerami zastrzega sobie wszelkie prawa do znaków towarowych, treści chronionych prawami autorskimi i treści w inny sposób chronionych prawami własności intelektualnej znajdujących się na stronach Portalu www.promocje24.biz. Powyższe treści mogą być pobierane wyłącznie do swojego prywatnego użytku. Wykorzystywanie ich w innych celach, modyfikowanie lub  publikacja są zabronione.

7.      W przypadku naruszenia przez użytkownika regulaminu Portalu www.promocje24.biz redakcja serwisu zastrzega sobie prawo do podjęcia stosownych kroków prawnych.

8.      Redakcja Portalu zastrzega sobie prawo do pełnej edycji podstron, a także w skrajnych przypadkach usunięcia wszystkich publikowanych na łamach serwisu treści i materiałów bez zgody ich autorów i bez podawania przyczyny.

§ 5

ZMIANY REGULAMINU

Redakcja Portalu zastrzega sobie prawo do swobodnej zmiany regulaminu bez konieczności zawiadamiania zainteresowanych. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie www.promocje24.biz. Użytkownik zobowiązany jest do regularnego przeglądania Portalu, w celu zapoznania się z wprowadzonymi zmianami. Korzystanie z Portalu po wprowadzeniu zmian w regulaminie będzie jednoznaczne z jego akceptacją.